RASPORED ODVOZA SPREMNIKA

za miješani komunalni otpad, papir i plastiku

Komunalni otpad

Zelene kante

Odvoz komunalnog otpada na podrućju Općine Čepin vrši se svakog petka u tjednu.

Raspored odvoza papira i plastike 2019.

1.zona Prvi utorak u mjesecu
5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 2.10., 5.11., 3.12.
ČEPIN:
Kamešnice, Vratnička ulica, Svilajska, Dinarska, Petrove gore, Zrinske gore, Ulica Papuka, Požeške gore, Učka ulica, Ivanščice, Biokovska, Kalnička, Bilogorska, Žumberačka ulica, Diljska, Mosorska ulica, Medvednička, Risnjačka ulica, Plješevička, Prenjska, Psunjska, Velebitska, Krbavska ulica, Krndije
2.zona Prva srijeda u mjesecu
6.3., 3.4., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.
ČEPIN:
Osječka, Kralja Zvonimira, Kralja Tomislava, Grobljanska
3.zona Prvi četvrtak u mjesecu
7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.
ČEPIN:
Ljudevita Gaja, Braće Radića, Željeznička, Matije Gupca, Ante Starčevića, Bana Josipa Jelačića, Dore Pejačević, Hrvatskih obrambenih snaga, Kolodvorska, Kneza Domagoja, Kneza Trpimira, Kneza Branimira, J. J. Strossmayera
OVČARA:
Bosutska, Dravska, Dunavska, Karašička, Kralja Tomislava, Krapinska, Kupska, Lonjska, Neretvanska, Ruđera Boškovića, Savska, Unska, Vrbaska Mala Branjevina
4.zona Četvrti ponedjeljak u mjesecu
25.3., 22.4., 27.5., 24.6., 22.7., 26.8., 23.9., 28.10., 25.11., 23.12.
ČEPIN:
Marina Držića, Vladimira Nazora, Ulica grada Vukovara, Ivana Adamovića, Ivana Gundulića, Antuna Gustava Matoša, Augusta Šenoe, Andrije Kačića Miošića, Petra Preradovića, Ivana Mažuranića, Eugena Kvaternika, Franje Račkog, Dr. Franje Tuđmana, Kardinala Franje Šepera, Kardinala Alojzija Stepinca, Josipa Kozarca, Antuna Branka Šimića, Tina Ujevića, Bara, Dinka Šimunovića, Eugena Kumičića
5.zona Četvrti četvrtak u mjesecu
28.3., 25.4., 23.5., 27.6., 25.7., 22.8., 26.9., 24.10., 28.11., 26.12.
Livana
Cvjetna, Mirna, Omladinska, Tiha ulica, Travna ulica, Vrtna ulica, Željeznička
Čokadinci
Osječka ulica
Čepinski Martinci
Bizovačka, Grabik, Osječka, Stjepana Radića, Trg palih branitelja, Vladimira Nazora
Beketinci Crkvena, Čepinska, Ribarska, Sječe, Stjepana Radića, Vučka