O PROJEKTU

Sve što te zanima!

Što je spremila Općina Čepin?

Općina Čepin u suradnji s Općinom Vladislavci, prijavila je na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike projekt Provedbe programa Izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Vrijednost projekta iznosi 506.223,32 kn, s mogućnošću sufinanciranja 85% iznosa. Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost donio je Odluku o financiranju za ovaj projekt, i odobren je iznos od 430.289,76 kn, te je 17. kolovoza 2018. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za isti.

Educiranjem lokalnog stanovništva
kao nužni nameću se slijedeći ciljevi:

1

Informiranje i edukativne aktivnosti za sprječavanje nastanka otpada

2

Aktivnosti za odvojeno prikupljanje otpada

3

Aktivnosti za uporabu

4

Aktivnosti za zbrinjavanje

5

Aktivnosti za sanaciju otpadom onečišćenog okoliša

Za koga je ovaj projekt?

Cilj je provedbe ovih aktivnosti doprijeti do širokog spektra društvenih skupina te ih informirati o važnosti provedbe ovog programa. Kao ciljanu skupinu posebno treba istaknuti djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi koji će u formativnim godinama učiti o važnosti održivog gospodarenja otpadom.

Aktivnosti su planirane i za srednjoškolce, studente, osobe srednje životne dobi, osobe treće životne dobi, ali i za turiste.

Koje se aktivnosti provode?

Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za postizanje definiranih ciljeva i način na koji se iste planiraju provoditi jesu:

 1. Tiskanje letaka i vodiča o sprječavanju nastanka otpada
 2. Odgovornom postupanju s otpadom
 3. Odvojenom sakupljanju otpada,
 4. Ponovoj uporabi predmeta i kompostiranju
 5. Izrada plakata
 6. Edukativne slikovnice i bojanke za djecu
 7. Izrada spota
 8. Izrada specijalizirane web stranice
 9. Javne i edukacijske tribine
 10. Radionice za djecu
 11. Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu u osnovnoj školi
 12. Organiziranje školskog natjecanja
 13. Izrada didaktičkih igračaka s brošurom za djecu
 14. Oglašavanje u tiskanim medijima
 15. Prevođenje letaka na strani jezik